Az adatvédelmi tisztviselő, adatkezelő, adatfeldolgozó, alany (érintett, ön), személyes adatok, személyes adatok megsértése, adatátvitel, feldolgozás, a feldolgozás célja és felügyeleti szerv kifejezéseket a 2016/679.  számú – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, szóló – rendeletnek („GDPR”) megfelelően kell értelmezni. A Canyon (mi) vállalja a GDPR és az egyéb kapcsolódó rendelkezések betartását. A Canyon technikai és szervezési intézkedéseinek célja a GDPR és bármely más vonatkozó adatvédelmi jogszabály betartása.

 

Személyes adatok gyűjtése és felhasználása 

A személyes adatok olyan adatok, amelyek felhasználhatók a személy azonosítására vagy kapcsolattartására. 

Ön, mint egy érintett, kérheti azon adatok megadását, melyeket a Canyon és Canyon Kapcsolt Vállalkozásai * kezelnek. Canyon az ön által megadott személyes adatok adatkezelője. A Canyon és annak a kapcsolt vállalkozásai megoszthatják, egyesíthetik ezeket a személyes adatokat egymással és a jelen Adatvédelmi Irányelveknek megfelelően használhatják, hogy termékeinket, szolgáltatásainkat, tartalmunkat és hirdetéseinket továbbfejlesszék. Az érintettnek nem kötelező a személyes adatait a Canyonnak megadnia. Amennyiben érintettként az adatok meg nem adása mellett dönt a Canyonnak nem lesz lehetősége a személyes adataihoz kapcsolódó kérések, lekérdezések megválaszolására, szolgáltatások nyújtására sem. 

 

Milyen személyes adatokat gyűjtünk 

  • Amikor az érintett szoftvert tölt le, szoftvert frissít, szolgáltatást csatlakoztat, a termékeinket használja –  különböző információkat gyűjthetünk – ideértve az életkort, Store azonosító számot, IP-címet, a hely információs adatokat, helymeghatározási előzményeket, email címet, telefonszámot, becenevet, vészhelyzeti telefonszámokat, biztonságosnak jelölt helyek adatait, kapcsolatok adatait, beszélgetési előzményeket (titkosítva), pulzusmérési eredményeket, az eszközök kezeléséhez szükséges jelszavakat, eszközbeállításokat, nemet, tömeget, életkort, testmagasságot, lépésszámokat, alvási- és edzési előzményeket. 

A feldolgozás célja 

Adatfeldolgozó feldolgozhatja és kezelheti személyes adatokat a következő célokból az Adatvédelmi Irányelveknek megfelelően és az Ön beleegyezésével: szolgáltatások nyújtása az Ön részére, jogi kötelezettségek teljesítésea Canyon vagy harmadik fél jogos érdekeinek alapján.
Amennyiben érintettként kérdése, az Adatvédelmi Tisztviselőhöz fordulhat. 

  • A személyes adatok lehetővé teszi számunkra, hogy kapcsolatban maradjunk az érintettel a Canyon termékbejelentési, szoftverfrissítései és a közelgő események kapcsán. 
  • Személyes adatokat is felhasználunk termékeink, szolgáltatásaink fejlesztésére, tartalmak és hirdetések létrehozására, üzemeltetésre, szállításra, valamint a csalás elleni küzdelemre. 
  • Az Ön személyes adatait, beleértve a születési időt, felhasználhatjuk személyazonosságának ellenőrzésére, a felhasználók azonosításának elősegítésére és a megfelelő szolgáltatások meghatározására. Például a születési dátumot használhatunk a fióktulajdonosok életkorának meghatározására. 
  • Időről időre felhasználhatjuk az Ön személyes adatait fontos értesítések küldésére, például a vásárlásokkal kapcsolatos értesítésekre, valamint a szerződési feltételek és irányelveink megváltoztatásairól szóló értesítésre. Mivel ez elengedhetetlen az érintettnek a Canyonnal történő együttműködéséhez, ezekről az értesítésekről az érintett a szolgáltatások fennállása időtartama alatt nem iratkozhat le. 
  • Személyes adatokat belső célokra is felhasználhatunk, például audithoz, adatelemzéshez és kutatáshoz a Canyon termékeinek, szolgáltatásainak és ügyfélkommunikációjának fejlesztése. A személyek azonosítása belső használat esetén nem történik meg. 

Nem személyes adatok gyűjtése és felhasználása 

Az adatokat olyan formában gyűjtjük, amely önmagában nem teszi lehetővé a közvetlen társítást egyetlen konkrét személlyel sem. A nem személyes adatokat bármilyen célra összegyűjthetjük, felhasználhatjuk, továbbíthatjuk és felfedhetjük. Az alábbiakban talál néhány példát a nem személyes adatokra, és hogyan használhatjuk fel őket: 

  • Adatokat gyűjthetünk, mint foglalkozásról, nyelvről, irányítószámról, körzetszámról, készülékazonosítóról, hivatkozásokról (URL), helyről és időzónáról, ahol a Canyon terméket használják. A gyűjtött adatok segítenek megérteni az felhasználók viselkedését és ezzel javítani a termékek, szolgáltatások és hirdetések minőségén. 
  • Információkat gyűjthetünk weboldalunkon és más termékeinkszolgáltatásainkból is az ügyfelek tevékenységével kapcsolatban. Ezeket az információkat összesítjük és felhasználjuk arra, hogy hasznosabb információkat nyújtsunk ügyfeleinknek és megértsük weboldalunk, termékeink és szolgáltatásaink használatának legfontosabb részeit. Az aggregált adatok nem személyes adatok.  
  • Az Ön kifejezett hozzájárulásával adatokat gyűjthetünk arról, hogy az Ön hogyan használja az eszközt és az alkalmazásokat annak érdekében, hogy segítsen az alkalmazásfejlesztőknek az alkalmazásuk fejlesztésében. 

Ha nem személyes adatokat kombinálunk a személyes adatokkal, akkor az összevont információkat személyes adatokként kezeljük mindaddig, amíg azok kombinálva maradnak. 

 

Sütik 

 

Mint a legtöbb weboldal, Canyon is cookie” –kat(sütiket) használ, melyek elküldött adatok a böngésző számára, amely lehetővé teszi az azonosítást aCanyon honlapján. sütik használatával kapcsolatos aggályok miatt fontos tudni, hogy a sütik nem kapnak-közölnek információtÖnről, amit Ön még önkéntesen nem közölt. Az Internet-felhasználók nagy többsége jelenleg az internetes vásárlás kényelmességeként értékeli a sütiket. További információkért lásd a sütikre vonatkozó irányelveinket: http://www.asbis.com/cookies-policy . 

 

Adattovábbítás harmadik fél, felek számára 

Időnként a Canyon harmadik személyek számára megadhat bizonyos személyes adatokat, hogy termékeket és szolgáltatásainkat biztosítsa vagy továbbfejlessze, ideértve a termékek kérésre történő kiszállítását vagy a Canyon a fogyasztók számára elérhetővé tételét. Amikor ezt megtesszük, megköveteljük a harmadik felektől, hogy kezelje azt a vonatkozó törvényeknek megfelelően. A személyes adatokat marketing céllal soha nem osztjuk meg harmadik féllel, felekkel. Például, ha érintett a Canyontól vásárol és a termék kiszállítását kéri a Canyon a fuvarozónak információt ad az érintettről a kiszállítás teljesítésének érdekében, de csak a feltétlenül szükséges adatok átadásával. 

Egyéb 

Szükség lehet – törvényekre, jogi eljárásokra, peres eljárásokra és / vagy a lakóhelyének országában vagy azon kívüli állami és kormányzati hatóságok kérései alapján  hogy a Canyon az Ön személyes adatait továbbítsa. Jogszabályi, nemzetbiztonság, a bűnüldözés vagy más közérdekű kérés alapján a szükséges információkat továbbítjuk, amennyiben ezt törvényes alapon hatóságok kérik. Ezen felül átszervezés, egyesülés vagy eladás esetén az összes összegyűjtött személyes adatot átadhatjuk az érintett harmadik félnek. 

Személyes adatok védelme 

A Canyon tartózkodik minden adatátviteltől az Európai Unión és / vagy a Fehérorosz Köztársaságon kívül a továbbított személyes adatokkal kapcsolatban. Ha bármilyen adatátvitelre van szükség a Canyon számára tevékenységei elvégzéséhez, a Canyon vállalja, hogy az adatátvitel megkezdése elött értesíti az érintettet, és információt szolgáltat az átadás területére és az ilyen továbbítás irányítására szolgáló eszközre vonatkozóan. 

A Canyon nagyon komolyan veszi személyes adatainak biztonságát. Amikor személyes adatait a Canyon tárolja, korlátozott hozzáférésű számítógépes rendszereket használunk fizikai biztonsági intézkedéseket alkalmazó létesítményekben. 

Amikor az érintett Canyon némely nyilvános szolgáltatást, alkalmazást használ vagy üzenetet küld a Canyon honlapján, amások által látható, összegyűjthető lehet. Az érintett saját maga felelős a személyes adatai nyilvánosságra hozataláért. Például, ha az érintettmegadja a nevet és az e-mail címet egy fórumbejegyzésben, akkor az információ nyilvános. Kérjük, legyen óvatos, ha ezeket a funkciókat használja. 

Automatizált döntéshozatal, beleértve a profilozást is 

A Canyon nem hoz döntéseket algoritmusok vagy profilozás alapján, mely személyes adatokat érintene. 

A személyes adatok és frissítése és megőrzése 

Canyon lehetővé teszi az érintett számára a személyes adatok naprakészen tartását. Az Ön személyes adatait a jelen Adatvédelmi Irányelvben és a szolgáltatás-specifikus adatvédelmi összefoglalóinkban felsorolt ​​célok teljesítéséhez szükséges ideig őrizzük meg. Az időszak meghatározásakor gondosan vizsgáljuk, hogy kell-e és ha igen meddig kell gyűjteni a személyes adatokat és a lehető legrövidebb időt határozzuk meg. Kivéve, ha hosszabb megőrzési időt törvény ír elő. 

Hozzáférés a személyes adatokhoz 

Az érintett számára hozzáérést adunk a saját magáról kezelt személyes adatokról (másolatot is ideértve). Az érintettnek joga és lehetősége van kérni az adatok helyesbítését, vagy az adatok törlését. Az adatok törlése akkor lehetséges, ha jogszabály nem írja elő azok megőrzését. 

A Canyon megtagadhatja, megtagadja a komolytalan, zaklató, mások személyes adatait érintő, nem kötelező jellegű kérések teljesítését. Az adattörlés vagy módosítás kérését is visszautasítjuk, amennyiben az jogszabályt sért, vagy a csalások felderítését akadályozza. 

Helyfüggő szolgáltatások 

A helyalapú szolgáltatások nyújtása érdekében a Canyon pontos helyadatokat gyűjthet, használhat és megoszthat, ideértve a számítógép vagy eszköz valós idejű földrajzi helyzetét is. Amennyiben rendelkezésre állnak, a helyalapú szolgáltatások GPS, Bluetooth és IP-cím valamint Wi-Fi hotspot és cellainformációk is használhatók eszközök helyének meghatározására. Az érintett hozzájárulása hiányában a helyadatok anonim módon kerülnek gyűjtésre, a szolgáltatások nyújtásához szükséges mértékben. Például az eszköze megoszthat helyinformációkat az alkalmazással ha az érintett a szolgáltatásba belép. 

 

 

Harmadik felek helyei és szolgáltatásai 

Canyon webhelyek, termékek, alkalmazások és szolgáltatások tartalmazhatnak linkeket harmadik fél webhelyeire, termékeire és szolgáltatásaira. Termékeink és szolgáltatásaink harmadik felektől származó termékeket vagy szolgáltatásokat is igénybe vehetnek. 

A harmadik felek által összegyűjtött információkat, amelyek magukban foglalhatják például a helyadatokat vagy a kapcsolattartási adatokat, azokat a harmadik fél Adatvédelmi Irányelvei szabályozzák. Javasoljuk, tanulmányozza a harmadik felek adatvédelmi szabályzatait. 

Vállalati szintű elkötelezettségünk az adatvédelem mellett  

Annak érdekében, hogy személyes adatai biztonságosak legyenek, adatvédelmi és biztonsági irányelveinket közöljük a Canyon alkalmazottjaival és szigorúan betartatjuk a személyes adatok védelmének biztosítását a vállalaton belül. 

Adatvédelmi kérdések 

Ha az érintettnek bármilyen kérdése vagy problémája van a Canyon Adatvédelmi Irányelveivel vagy az adatok feldolgozásával, kezelésével, az érintett kapcsolatba léphet az adatvédelmi tisztviselőveltovábbá bármikor bejelenthet adatszivárgást, jogsértést vagy panasszal élhet az adatvédelmi tisztviselőnél.  Az érintett bármikor felveheti velünk a kapcsolatot telefonon. 

Az érintett bármikor fordulnia panaszával a Felügyeleti Hatóságokhoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) amennyiben a tőlünk kapott válasszal elégedetlen. 

Ha panasza alapján javítani tudjuk az adatvédelemmel kapcsolatos szabályainkat, megtesszük a lépéseket annak érdekében, hogy a következő ésszerű lehetőségnél frissítsük az Adatvédelmi Irányelveinket és a szabályainkat. Abban az esetben, ha egy adatvédelmi probléma negatív hatást gyakorolt az érintettre vagy egy másik személyre, azonnal megtesszük a szükséges intézkedéseket. 

A Canyon időről időre frissítheti Adatvédelmi Irányelveit. Ha az irányelvet lényegesen megváltoztatjuk, a weboldalunkon értesítést teszünk közzé a frissített adatvédelmi irányelvekkel együtt. 

 

* E dokumentum alkalmazásában a Canyon és a Canyon kapcsolt vállalkozásai olyan szervezet, amely közvetlenül vagy közvetetten birtokolja vagy ellenőrzi, Canyon márkát vagy termékek tulajdonosát, vagy annak ellenőrzése alatt áll, vagy közös tulajdonban van. A leírásban használt „ellenőrzés” a gazdálkodó egység vezetésének vagy ügyeinek irányításának jogát jelenti, a „tulajdonlás” pedig a gazdálkodó egység szavazati részesedési értékpapírjainak vagy más egyenértékű szavazati érdekeinek legalább ötven százaléka (50%) birtokosát jelenti.